Od 24 października wchodzą nowe obostrzenia:

- cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej

- lekcje w klasach IV-VIII odbywać się będą w trybie zdalnym

- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

- w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna

- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

- wydarzenia kulturalne do 25% udziału publiczności

- apel do seniorów powyżej 70. roku życia o niewychodzenie z domów, ograniczenie przemieszczenia się osób 70+ (z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania lub uczestniczenia w kulcie religijnym)

- wszystkie sanatoria będą zamknięte (z możliwością dokończenia trwających turnusów)

- restauracje, bary i puby zostaną zamknięte, a dozwolona będzie tylko sprzedaż na wynos i dowóz

- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw

- 1 osoba na 15mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw

- ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc

- max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

- zawieszona działalności basenów, aquaparków, siłowni

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.