Już w okresie 1000 pierwszych dni życia rodzice mogą mieć istotny wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego młodego organizmu, m.in. poprzez sposób żywienia dziecka.

Budowa „supernarządu”

Proces rozwoju mózgu przebiega nierównomiernie – niektóre części układu nerwowego są dojrzałe już pod koniec ciąży, natomiast inne będą kształtować się aż do dorosłości. W mózgu znajdują się komórki nerwowe, czyli neurony, między którymi powstają połączenia nazywane synapsami. Na samym początku mózg dziecka to jedna komórka nerwowa. Z momentem przyjścia na świat ten narząd liczy już 100 miliardów neuronów.

To ciekawe!

Podczas pierwszych dwóch lat życia, gdy dziecko rozwija swoje umiejętności i poznaje otaczający go świat, w jego mózgu powstają 2 miliony nowych połączeń na sekundę. Wszystko po to, by ostatecznie każdy neuron był wyposażony w 15 000 synaps, czyli połączeń odpowiedzialnych za przekazywanie impulsów!

Wiele obowiązków mózgu

Każda z części mózgu odpowiada za inne funkcje i określone czynności życiowe. Elementy układu nerwowego, współpracując ze sobą i przesyłając na bieżąco informacje, zarządzają pracą całego organizmu. W pniu mózgu, części „supernarządu”, która powstaje jako pierwsza, znajdują się centrale umożliwiające wypełnianie podstawowych funkcji życiowych, takich jak np. oddychanie. Komórki nerwowe rozpoznają bodźce zewnętrzne – dzięki nim dziecko może rozpoznawać dotyk, smak, zapach, światło czy dźwięki.

Czy wiesz, że…

…zmysł dotyku zaczyna być odbierany już między 21. a 24. tygodniem ciąży? Na głos mamy płód reaguje już między 25. a 28. tygodniem ciąży.

Częścią mózgu odpowiedzialną za odbieranie i przekazywanie wrażeń płynących ze zmysłów, móżdżka i dwóch półkul kory mózgowej jest wzgórze. Praca między neuronami zachodzi w formie impulsów elektrycznych. Myślenie nie jest jedyną rolą neuronów i synaps – te elementy są również istotne w rozwoju funkcji motorycznych, czuciowych i metabolicznych.

Dynamiczna praca mózgu dziecka

Prawidłowy rozwój mózgu pozwala dziecku, które przyjdzie na świat, na zdobywanie kolejnych umiejętności. Każdy miesiąc to nowa zdolność motoryczna, poszerzanie funkcji poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych. W okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka rodzice mają wpływ na rozwój jego mózgu i zmysłów. Gdy kobieta jest w ciąży, kluczowym czynnikiem jest jej dieta, która powinna być bogata w kwas DHA z grupy omega 3. Po narodzinach najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia jest karmienie piersią, między innymi ze względu na zawarte w mleku matki wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia, a następnie kontynuację karmienia piersią do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety dziecka. W przypadku, gdy mama z uzasadnionych powodów nie może karmić piersią, warto, by w porozumieniu z lekarzem pediatrą wprowadziła do diety niemowlęcia mleko modyfikowane, gdyż zawiera ono kwas tłuszczowy alfa - linolenowy kluczowy dla rozwoju mózgu.

Poznaj fascynujący proces rozwoju SuperOdporności i MegaMózgu na www.bebiprogram.pl. Dzięki sześciu czytanym przez Krystynę Czubównę odcinkom możesz przenieść się w wyjątkowy świat superbohaterów i obejrzeć rozwój dziecka z innej perspektywy.