Zmiany w kalendarzu szczepień 

W Programie Szczepień Ochronnych nastąpiło kilka zmian – 2 najważniejsze z nich to:

 • Pierwsza dawka szczepienia przeciwko gruźlicy nie musi być podana w ciągu pierwszej doby po narodzinach, ale przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
 • Druga dawka szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce będzie podawana wcześniej – w wieku 6 lat, a nie 10 lat. Wyjątek stanowią dzieci, które już ukończyły 6 lat – one otrzymają ją w dotychczasowym terminie, czyli w wieku 10 lat.

Kalendarz szczepień ochronnych na rok 2019

SZCZEPIENIA W 1 ROKU ŻYCIA

1 doba po narodzinach:

 • WZW typu B – pierwsza dawka szczepienia podstawowego

Przed wypisaniem z oddziału noworodkowego:  

 • Gruźlica – pierwsza dawka

2 miesiąc życia:

 • WZW typu B – druga dawka
 • Błonica, tężec, krztusiec – pierwsza dawka szczepienia podstawowego (dwie kolejne dawki są podawane w odstępach – według wskazań producenta szczepionki)
 • Inwazyjne zakażenia HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – pierwsza dawka szczepienia podstawowego (dwie kolejne są podawane w odstępach – według wskazań producenta szczepionki)
 • Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE – pierwsza dawka (obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r.)

4 miesiąc życia (po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia):

 • Błonica, tężec, krztusiec – druga dawka szczepienia podstawowego
 • Inwazyjne zakażenia HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – druga dawka szczepienia podstawowego
 • Ostre nagminne porażenie dziecięce POLIOMYELITIS  – pierwsza dawka  szczepienia podstawowego
 • Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE – druga dawka szczepienia podstawowego (obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r.)

5–6 miesiąc życia (po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia):

 • Błonica, tężec, krztusiec  – trzecia dawka szczepienia podstawowego
 • Inwazyjne zakażenia HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b  – trzecia dawka szczepienia podstawowego
 • Ostre nagminne porażenie dziecięce POLIOMYELITIS  – druga dawka szczepienia podstawowego

7. miesiąc życia:

 • WZW typu B – trzecia dawka szczepienia podstawowego

SZCZEPIENIA W 2 ROKU ŻYCIA

13–15 miesiąc życia:

 • Odra, świnka, różyczka – szczepienie podstawowe (przebycie zachorowania nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia)
 • Inwazyjne zakażenia STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE – trzecia dawka szczepienia podstawowego

16–18 miesiąc życia:

 • Błonica, tężec, krztusiec – czwarta dawka
 • Ostre nagminne porażenie dziecięce POLIOMYELITIS  – trzecia dawka szczepienia podstawowego
 • Inwazyjne zakażenia HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – czwarta dawka szczepienia podstawowego

SZCZEPIENIA W 6 ROKU ŻYCIA

 • Błonica, tężec, krztusiec  – pierwsza dawka szczepienia przypominającego
 • Ostre nagminne porażenie dziecięce POLIOMYELITIS – szczepienie przypominające
 • Odra, świnka, różyczka – szczepienie przypominające

SZCZEPIENIA  W 10 ROKU ŻYCIA

 • Odra, świnka, różyczka – szczepienie przypominające

SZCZEPIENIA W 14 ROKU ŻYCIA

 • Błonica, tężec, krztusiec  – druga dawka szczepienia przypominającego

SZCZEPIENIA W 19 ROKU ŻYCIA

 • Błonica, tężec, krztusiec – trzecia dawka szczepienia przypominającego

 

*UWAGA: W przypadku dzieci z przeciwwskazaniami do poszczególnych szczepień oraz u dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży obowiązują odrębne wytyczne.