Szybki test antygenowy umożliwia osobom planującym udział np. w wydarzeniach zbiorowych stwierdzenie bądź zanegowanie zakażenia koronawirusem, dzięki czemu mogą oni podjąć świadome decyzje i w przypadku pozytywnego wyniku, zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby.

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal umożliwia pacjentom szybkie i wygodne badanie w kierunku COVID-19 w warunkach domowych za pomocą prostego wymazu z nosa. Oferowany przez firmę Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. test spełnienia wymogi zasadnicze dla testów do samokontroli, co zostało potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Jest on przeznaczony do stosowania w warunkach domowych i będzie dostępny m.in. w aptekach w opakowaniach zbiorczych po pięć sztuk.

Test antygenowy – na czym polega?

Test antygenowy wykrywa specyficzne białka, które są składnikami danego patogenu np. wirusa SARS-CoV-2. Test dostarcza odpowiedzi „tak/nie” na obecność antygenu w próbce pobranej od pacjenta i może być proponowany jako szybki test paskowy wykonywany w punkcie opieki zdrowotnej. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia w próbce docelowy antygen (białko nukleokapsydu) wiąże się ze specyficznymi przeciwciałami i generuje wizualny sygnał na pasku testowym, zazwyczaj po 15 minutach od wykonania testu. Szybki test antygenowy daje wiarygodne wyniki i wykrywa osoby z wysokim mianem wirusa, umożliwiając pracownikom ochrony zdrowia identyfikację pacjentów, którzy są zakażeni wirusem.

Test antygenowy – czy można mu ufać?

Gdy myślimy o teście, który ma zdeterminować, czy mamy SARS-CoV-2 pojawia się pytanie, czy taki test jest warty zaufania.
Kliniczną wiarygodność metody SARS CoV 2 Antigen Self Test Nasal do samodzielnego przeprowadzania przez pacjentów oceniono na podstawie wymazów z nosa pobranych od uczestników badania (w wieku od 18 do 68 lat) w ośrodku klinicznym w Niemczech*. Ocenę kliniczną przeprowadzono niezależnie od producenta i dystrybutora w ramach współpracy między szpitalami uniwersyteckimi Charité w Berlinie i Heidelbergu. Jako metodę porównawczą zastosowano testy PCR z wykorzystaniem próbek wymazu z nosa i gardła.  W tym samym ośrodku klinicznym oceniono również SARS CoV 2 Antigen Self Test Nasal porównując wyniki samodzielnego wykonania testu przez pacjenta zgodnie z załączoną instrukcją oraz pobrania próbki przez personel medyczny. Połączone wyniki badania wykazały, że względna czułość SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal wyniosła 91,1% (przypadku pacjentów ze stosunkowo wysoką wiremią - Ct ≤ 30). Test aż w 99,6% może prawidłowo zidentyfikować pacjentów, którzy nie są zakażeni.

Firma Roche, która dystrybuuje test SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal współpracuje z dostawcami, laboratoriami, władzami i organizacjami ochrony zdrowia, aby zapewnić pacjentom na całym świecie niezbędne badania diagnostyczne, leczenie i opiekę. Nowy test antygenowy do domowego użytku jest kolejnym krokiem Roche w walce z pandemią COVID-19.

*W badaniach łącznie wzięło udział X osób. Więcej informacji dostępnych w Instrukcji użycia dla Pacjenta.

Test antygenowy – zalety

Szybki wynik

Zobacz również:

Wynik testu jest dostępny po upływie 15 minut. Wynik po 30 minutach jest nieważny. Szybki test umożliwia niemal natychmiastową identyfikację pozytywnych przypadków, co prowadzi do zwiększonej ochrony i ograniczenia transmisji zakażenia. Każdy test zawiera kod QR, który pozwala zidentyfikować unikalny numer testu, datę jego przydatności oraz numer serii.

Proste użycie

Wystarczy niewielka próbka wymazu z nosa, który służy jako materiał do badania. Oznacza to, że pobranie próbki w porównaniu z wymazem z nosogardzieli (ten sposób badania najczęściej spotykany jest w punktach medycznych) jest mniej inwazyjne, prostsze i wygodniejsze.

Wysoka dokładność

Dzięki wysokiej czułości* i swoistości* testu wynik pozytywny oznacza aktywną infekcję nawet w przypadku braku objawów, co umożliwia szybszą identyfikację aktywnych przypadków zakażenia. Negatywny wynik testu informuje o braku zakażenia, w dalszym ciągu zaleca się jednak zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Test antygenowy – jak wykonać?

Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami, test można wykonać w domu z wykorzystaniem wymazu z nosa bez specjalnego przeszkolenia lub nadzoru personelu medycznego. W przypadku dzieci w wieku poniżej 18 lat, rekomendowane jest wykonanie testu przez test osobę dorosłą lub pod jej ścisłym nadzorem.

Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami, test można wykonać w domu z wykorzystaniem wymazu z nosa bez specjalnego przeszkolenia lub nadzoru personelu medycznego.

Pamiętajmy, że w walce z koronawirusem, poza testami diagnostycznymi, kluczowe pozostają środki zapobiegawcze, pozwalające chronić siebie i innych. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans społeczny i przestrzegajmy zasad higieny, zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów, a także unikajmy kontaktu z innymi osobami, u których zdiagnozowano koronawirusa.

Szybki test antygenowy powstał we współpracy z firmą SD Biosensor Inc., z którą firma Roche wprowadziła w lipcu 2020 r. szybki test na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 oraz dwa inne, szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 do użytku profesjonalnego (we wrześniu 2020 r. i w lutym 2021 r). Wskazane testy będą nadal dostępne dla pracowników systemu ochrony zdrowia, by wspomagać walkę z pandemią.

*SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, skrócona instrukcja dla pacjentów SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, instrukcja użycia dla pacjenta.