1.    Blisko 347 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę.
Obecnie mamy do czynienia z epidemią cukrzycy, której przyczyną jest znaczny wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością.

2.    Według prognoz, do 2030 roku cukrzyca może zająć siódme miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów.
Przewiduje się, że liczba zgonów spowodowanych przez cukrzycę wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat o 50%

3.    Istnieją dwie główne postaci cukrzycy.
Cukrzyca typu 1 charakteryzuje się niewystarczającą produkcją insuliny, natomiast cukrzyca typu 2 wynika z nieprawidłowego wykorzystania insuliny przez organizm.

4.    Trzecia postać cukrzycy to cukrzyca ciążowa.
Cukrzyca ciążowa charakteryzuje się hiperglikemią lub podwyższonym poziomem cukru we krwi, który przyjmuje wartości powyżej normy, ale nie osiąga poziomu charakterystycznego dla cukrzycy typu 1 i 2. Kobiety, u których stwierdzono cukrzycę ciążową, narażone są na ryzyko komplikacji podczas ciąży i porodu oraz na zachorowanie na cukrzycę typu 2 w przyszłości.

5.    Cukrzyca typu 2 jest o wiele częściej spotykana, niż cukrzyca typu 1.
Osoby cierpiące na cukrzycę typu 2 stanowią 90% wszystkich diabetyków. Liczba zachorowań na cukrzycę typu 2 u dzieci, wcześniej mało popularna, teraz wzrosła na całym świecie. W niektórych krajach ponad połowa dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę cierpi na tę typu 2.

6.    Choroby układu krążenia są przyczyną od 50 do 80% zgonów osób chorych na cukrzycę.
Cukrzyca stała się jedną z głównych przyczyn chorób i śmierci w większości krajów, głównie poprzez zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

7.    W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną 1,5 mln zgonów.

8.    80% zgonów z powodu cukrzycy notuje się w krajach o niskim lub średnim dochodzie.
W krajach rozwiniętych większość osób cierpiących na cukrzycę jest w wieku emerytalnym, podczas gdy w krajach rozwijających się, chorzy najczęściej znajdują się w grupie 35 – 64 lat.

9.    Cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek i amputacji.
Brak świadomości na temat cukrzycy oraz niewystarczający dostęp do usług zdrowotnych i podstawowych leków może prowadzić do powikłań takich jak ślepota, niewydolność nerek oraz powodować konieczność amputacji kończyn.

10.    Cukrzycy typu 2 można zapobiec.
Trzydzieści minut umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej każdego dnia oraz stosowanie zdrowej diety może bardzo wyraźnie zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Cukrzycy typu 1 nie można zapobiec.